top of page
Looking for şerket bostan_3_edited.jpg

SERGİ

Güz 2023

İstanbul Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)'de iki dilde (Türkçe/İngilizce) görsel-işitsel bir sergi düzenleyeceğiz. Arkeobotanik araştırmalarımızdan ve atölye çalışmalarımızdan elde edilen verileri birleştirerek, uzun vadede sürdürülebilir gıda uygulamalarını ve modernite ile süregelen mücadeleye dikkat çekmek istiyoruz.

Bu sergi aracılığıyla, Türkiye'nin modernite ile mevcut mücadelesine ve ülke içindeki farklı toplulukların bu mücadele ile nasıl başa çıktıklarına dair farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. İki yönlü bir katılım sistemi olarak tasarlanan dijital cihazlar sayesinde serginin sonunda katılımcılarımıza bir anket sunacağız. Ankette ziyaretçiler sergi hakkında geri bildirimde bulunabilecekler, ve bizler de kendilerinden modernite ile mücadelenin kendi hayatlarını nasıl etkilediği ve yemek ile kurdukları ilişkiyi nasıl şekillendirdiğine dair görüşlerini paylaşmalarını rica edeceğiz. 

bottom of page